Gå till innehållet

Hiidensalmis gröna gärningar föddes av mässbyggarnas val

Nyhet 14-12-2021 kl. 12.51

Husens koldioxidavtryck och kolhandavtryck beräknas för närvarande i Hiidensalmi med hjälp av miljöministeriets uppdaterade metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck. Livscykelgranskningen synliggör hur de talrika val som byggaren gjort påverkar koldioxidavtrycket under husets hela livscykel.

"Vårt mål är att göra livscykelanalysen av klimatutsläppen i byggnader känd och belysa hur viktiga byggarens beslut är för klimatet", säger Jenna Kotilehto, projektansvarig för Canemure-projektet vid Lojo stad.

Koldioxidavtrycket och kolhandavtrycket i Hiidensalmi utfördes av Granlund Oy i samarbete med miljöministeriet.

"Att lyfta fram koldioxidavtrycket för besökarna på bostadsmässan skapar en möjlighet att reflektera över vikten av valmöjligheter både inom byggande och boende. Vi hoppas att informationen ska uppmuntra människor att göra gröna val och företag att lansera hållbara produkter på marknaden", säger Jenna Kotilehto.

Beslut som påverkar koldioxidavtrycket och kolhandavtrycket redan i början av byggprojektet

När det gäller växthusgasutsläppen under husets hela livscykel är det viktigt att ta med klimatperspektivet i planeringen av det nya huset i ett så tidigt skede som möjligt.

"Till exempel bör ett utsläppssnålt uppvärmningssystem och utnyttjandet av solenergi tas som utgångspunkt redan i planeringen", säger planeringsingenjör Jarmo Linjama från Finlands miljöcentral.

"Solenergi är en utmärkt källa till uppvärmning och varmt hushållsvatten. Med en värmepump som fungerar med solenergi kan man kyla ner sitt hus på sommaren utan kostnader och utan utsläpp. Dessutom kan solenergi användas för att ladda elbilar, vilket stöder mobilitet med låga utsläpp", säger Jarmo Linjama.

Canemure-projektet gav Hiidensalmi ett klimatperspektiv

Beräkningarna av koldioxidavtrycket och kolhandavtrycket i Hiidensalmi sker inom ramen för det nationella klimatprojektet Canemure, som samordnas av Finlands miljöcentral. Projektet får EU-medel från Life och Lojo stad deltar med sitt eget Hiidensalmi-delprojekt.

”Genom att kommentera byggmetoderna och planerna har vi väglett byggare från början att ta hänsyn till ett varierat klimatperspektiv för att minska utsläppen från byggande, bostäder och rörlighet”, säger Mirka Härkönen, projektchef för Bostadsmässan i Lojo.

Mer om temat

Mer information

  • Klimataspekter på bostadsmässan i Lojo 2021: projektarbetare Jenna Kotilehto, Canemure-projektet, Lohjo stad, jenna.kotilehto@lohja.fi, tfn +358 44 369 4488
  • Beräkning av koldioxid- och kolhandavtryck i Hiidensalmi: Head of Carbon Neutrality Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund Oy, tytti.bruce-hyrkas@granlund.fi, tfn +358 500 655 020
  • Byggande med låga koldioxidutsläpp: planeringsingenjör Jarmo Linjama, Finlands miljöcentral, jarmo.linjama@syke.fi, tfn +358 295 251 38

  • Skriv ut sidan