Verktyg och tjänster

© Pexels

Canemure-projektets sakkunnignätverk producerar olika verktyg och tjänster för kommuner, statsförvaltningen och medborgare samt delar information om olika teman för att dämpa klimatförändringen.

Teman är bl.a. områdenas klimatvägkartor, , lösningar för hållbar trafik, konsumenternas klimatlösningar och olika finansieringskanaler. Praxis för god dämpning av klimatförändringen identifieras och sprids runt om i Finland till exempel med hjälp av tjänsten Energialoikka (energiklivet). Dessutom genomförs forskning om hinder för att genomföra bästa praxis.

Information som stöd för beslutsfattandet och för att följa upp resultaten fås med hjälp av kommunspecifik utsläppsberäkning, jämförelser mellan olika städer, kalkylatorer, livscykelbaserade verktyg och scenariemodeller.

På den här sidan uppdateras under Canemure-projektet information om verktyg för att dämpa klimatförändringen.

Publicerad 14-07-2020 kl. 8.19, uppdaterad 26-11-2020 kl. 10.38
  • Skriv ut sidan