Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE)

© Kuva: Jamo Images / AdobeStock.

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeen tehtävänä on tukea Suomea hiilineutraaliuden saavuttamisessa erityisesti päästökauppaan kuulumattomien päästöjen osalta eli maataloudessa, raskaassa liikenteessä ja teollisuuden prosesseissa.

Ratkaisuina hankkeessa kehitetään kosteikkoviljelyn, kasviproteiinien ja biokaasun arvoketjuja, edistetään puhtaiden käyttövoimien käyttöönottoa ja energiatehokkuutta raskaissa kuljetuksissa ja työkoneissa, ja vauhditetaan pienten ja keskisuurten yritysten tuotantoprosessien älykästä sähköistämistä. Hankkeessa tuetaan Suomen ilmastolain ja EU:n taakanjakosektoria koskevan päästövähennysvelvoitteen saavuttamista Suomessa laatimalla ehdotuksia ja työkaluja politiikkatoimien ja ilmastorahoituksen tehostamiseksi. Kosteikkoviljelyn edistäminen vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjä maankäyttösektorilla.

ACE-hanke toteutetaan vuosina 2024–2030. 20 miljoonan euron EU LIFE -ohjelman ja hankepartnerien rahoituksella toteutetaan merkittäviä pilotti- ja demoinvestointeja suomalaisissa yrityksissä ja edistetään toimia niiden skaalaamiseksi. Hanke tukee Suomea toteuttamaan päästövähennystoimia ja investointeja, joilla voidaan parantaa Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta, vähentää ilmastonmuutoksesta koituvia kustannuksia sekä myötävaikuttaa positiivisesti Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn, talouteen ja resilienssiin.

Jos haluat ilmoittautua hankkeen tiedotuslistalle*, ilmoittaudu tästä linkistä. Tiedotuslistalle jaetaan hankkeen uutisia, julkaisuja ja kutsuja tilaisuuksiin.

ACE-hanke tähtää ilmastopäästöjen vähentämiseen

Fossiilisten polttoaineiden käyttö ja maaperän muokkaus ihmisten toimesta lämmittävät maapallon ilmastoa vakavin seurauksin. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Suomi on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää, että Suomi puolittaa taakanjakosektorin päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Taakanjakosektoriin kuuluvat rakennusten erillislämmitys, työkoneet, osa maatalouden päästöistä, liikenne, jätehuolto ja F-kaasut.

Jotta tavoite voidaan saavuttaa, tarvitsemme nopeita ja vaikuttavia kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimia, sillä päästöt vähenevät nykyisillä toimilla liian hitaasti.

Miten hanke vaikuttaa päästöihin?

1. Välilliset vaikutukset: Hanke pyrkii skaalaamaan päästöjä vähentäviä investointeja ja toimia parantamalla ilmastorahoituksen saavutettavuutta ja vaikuttavuutta, laatimalla suosituksia politiikkatoimien tehostamiseksi sekä panostamalla koulutukseen ja viestintään.

2. Suorat päästövähennystoimet ja investoinnit: Hanke vähentää maatalouden, pk-teollisuusprosessien sekä raskaan liikenteen ja työkoneiden päästöjä. Hankkeen pilotit ja demot sekä toteuttavat päästövähennystoimia että tuottavat hyviä, toistettavia käytäntöjä. Toteutettavien pilotti-investointien tulisi skaalautua merkittävästi Suomessa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. (Kuva 1)

Kuva 1. Hankkeen pilotteja ja demoja toteutetaan eri puolilla Suomea. Kuvassa esimerkkejä piloteista ja demoista.

Lisätietoja hankkeesta

  • ACE-hankkeen johtaja, erityisasiantuntija Karoliina Auvinen, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 295 251 235, karoliina.auvinen@syke.fi
  • Viestintä ja vaikuttaminen -tehtäväkokonaisuuden vetäjä, viestintäasiantuntija Maija Airos, Suomen ympäristökeskus, +358 29 525 2293, maija.airos@syke.fi
  • Tehtäväkokonaisuuksien viestintävastaava, viestintäasiantuntija Hanna Talikka, Suomen ympäristökeskus, +358 29 525 1104, hanna.talikka@syke.fi
  • Projektin hallinta ja raportointi -tehtäväkokonaisuuden vetäjä, EU-projektisuunnittelija Kata Kreft-Burman, Suomen ympäristökeskus +358 29 525 2120, kata.kreft-burman@syke.fi

*Tietosuojailmoitus ACE-hankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä.  

 

 

Julkaistu 5.3.2024 klo 14.54, päivitetty 11.6.2024 klo 12.35
  • Tulosta sivu