Energibesparingar, utsläppsminskningar och nya lärdomar med värmeregleringstjänsten

Nyhet 03-08-2022 kl. 18.36
Huhtinens skola är en av 16 platser som använder en värmekontrolltjänst. © Kuva: Porvoon kaupunki.

Som en del av Canemure-projektet har Borgå stad och Borgå Energi infört en värmekontrolltjänst i 16 offentliga byggnader. Värmeregleringstjänsten styr fjärrvärmningen av byggnader i realtid, håller inomhusförhållandena stabila, ger energibesparingar och minskar koldioxidutsläppen.

Styrsystemet baserar sig på väderprognoser, solstrålningsprognoser, inomhusförhållandena i byggnader och en självlärande artificiell intelligens. I utrustningen ingår bland annat mer än 700 trådlösa sensorer som mäter temperaturen, luftfuktigheten och koldioxidhalten, samt fastighetsspecifika fjärrstyrda temperaturregulatorer.

Fjärrkontrollrummet, som fungerar via en molntjänst, möjliggör realtidsövervakning av fastigheter och analys av historiska data. Sensorerna, som är placerade på olika platser i byggnaderna, ökar fastighetsförvaltningens kunskap om fastigheten, vilket gör det möjligt att till exempel i realtid övervaka situationen i ett klassrum eller en gymnastiksal och eventuellt vidta korrigerande åtgärder.

Installationen av värmeregleringstjänsten slutfördes i början av 2021. Värmeregleringen har gett lovande resultat.

En skärmdump från fjärrkontrollrummet som visar huskartan över en fastighet och inomhustemperaturerna i olika rum. © Porvoon kaupunki.

Energibesparingar och utsläppsminskningar

Under de första tio månaderna var den genomsnittliga energibesparingen med värmereglering cirka 10 procent jämfört med förbrukningen under motsvarande tidsperiod 2020 och 2019.

”Resultaten ser väldigt bra ut och vi är nöjda med dem”, säger Matti Lehtovaara, projektledare från Borgå stad. ”Vi kan vara särskilt nöjda med besparingar på 10 procent, eftersom den ursprungliga avsikten var att bara prova systemet på några få platser, men när projektet utvidgades har lovande resultat erhållits från upp till 16 lokaler som använder fjärrvärme.”

”Vi kommer att följa upp resultaten från värmeregleringen under den kommande uppvärmningssäsongen, och sedan kommer vi att överväga en eventuell expansion nästa vår, det vill säga att ta med ytterligare lokaler”, säger Lehtovaara.

Hela energiekosystemet gynnas

Borgå Energi, en samarbetspartner med vilken Borgå stad har ett femårigt serviceavtal, och Borgå Energis underleverantör Leanheat Oy, som tillhandahåller tjänsten, har spelat en viktig roll i projektet.

Leanheat-kontroller i byggnadens värmedistributionsrum. © Porvoon kaupunki.

Värmeregleringstjänsten gynnar det så kallade energiekosystemet, det vill säga alla som är involverade i projektet. ”Borgå Energi kan minska vår energianvändning när efterfrågan på energi är hög, tack vare det proaktiva systemet”, förklarar Lehtovaara och fortsätter: ”Då behöver Borgå Energi inte använda reservkraftverk så ofta, till exempel under sträng kyla, eftersom det är dyrt.”

Utöver besparingarna är styrsystemet också användbart för inlärning. Både Borgå Energi och Leanheat har redan värmeregleringstjänster i bostadshus, men nu ger sensorerna ny information från offentliga byggnader.

”Vi har redan goda erfarenheter av liknande tjänster, eftersom Borgå Energi tidigare har testat tjänsten på cirka 50 bostadsaktiebolag. I detta projekt kommer vi också att kunna genomföra omfattande konsekvensanalyser i offentliga byggnader. Proaktiv och automatiskt fungerande värmekontroll gör det möjligt att jämna ut fjärrvärmens efterfrågetoppar och att driva en fjärrvärmeackumulator”, säger Jukka Rouhiainen, miljö- och utvecklingschef på Borgå Energi.

Ur värmeregleringens synpunkt är driftsmodellerna för bostadshus och offentliga byggnader, såsom skolor och daghem, mycket olika. ”Ju fler olika typer av fastigheter som är med, desto lättare är det för Borgå Energi att reagera smidigt på skillnaderna i efterfrågan”, sammanfattar Lehtovaara.

Mer om temat

Mer information

  • Projektledare Matti Lehtovaara, Borgå stad, fornamn.efternamn@porvoo.fi, tfn +358 40 676 1377

  • Skriv ut sidan