Nyheter

RSS
Finlands miljöcentral undersöker energikrisens effekter på stuglivet – delta i undersökningen! 13-02-2023 8.53
Finlands miljöcentral SYKE har inlett en undersökning för att kartlägga koldioxidavtrycket från stugliv. Fritidsboendets koldioxidavtryck har inte bedömts nationellt tidigare. Som en del av undersökningen hoppas Finlands miljöcentral att stugägare ska delta i en undersökning om fritidshusens energilösningar och användning samt resor till dem. Undersökningen är avsedd för alla som äger eller regelbundet använder ett fritidshus i Finland.
Konsumtionsbaserade utsläpp i alla kommuner och landskap i Finland har räknats för första gången 31-01-2023 8.53
Finlands miljöcentral (Syke) har för första gången publicerat uppgifter om konsumtionsbaserade växthusutsläpp för alla kommuner och landskap i Finland. Utsläppen per capita varierar kraftigt både mellan kommuner och landskap. Till följd av konsumtionen av importerade varor riktas också en betydande andel av utsläppen till utlandet.
Koldioxidsnålt byggande ett gemensamt mål för infrastrukturbranschen 09-12-2022 8.59
Den idag publicerade InfraCO2-utsläppsdatabasen kompletterar kunskapsunderlaget för koldioxidsnålt byggande. Dessutom förenhetligar den beräkningen av växthusgasutsläppen inom hela infrastrukturbranschen, från planering till byggande. Uppbyggnaden av databasen och de praktiska pilotprojekten har också genomförts i nära samarbete med aktörer inom infrastrukturbranschen. Arbetet för en mer koldioxidsnål framtid görs på många fronter.
Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021 22-11-2022 9.56
Enligt Finlands miljöcentral SYKE:s beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 3,1 procent år 2021 jämfört med det föregående året.
Helsingfors utredde klimatbelastningen av personalmatsalens måltider – matens koldioxidavtryck avslöjades med en ny räknare 04-08-2022 13.43
Helsingfors stads delprojekt Canemure ville ta reda på koldioxidavtrycket av restaurangen (Ravintola Merta) i den nya kontorsbyggnaden i Helsingfors. Målet var att kunna följa upp och minska koldioxidavtrycket.
Lahtis stad ger renovering energieffektivitet – bekanta dig med de nya videorna 04-08-2022 13.17
Lahtis stad söker efter koldioxidsnåla lösningar för att planera renoveringsprojekt för bostadshus och radhus. På Lahden Talot genomförs också konkreta klimatåtgärder i samband med renoveringen av byggnader.
Bostadsområdet Hangonsilta i Hyvinge har planerats med tanke på hållbar rörlighet 04-08-2022 12.56
Utgångspunkten för planeringen av bostadsområdet Hangonsilta i Hyvinge var att stödja och främja hållbar rörlighet. Vid planeringen av området togs särskild hänsyn till gång- och cyklingsmöjligheter samt grönområdenas tillgänglighet.
Kunskap om koldioxidavtrycket stöder klimatsmarta upphandlingar 04-08-2022 11.42
Som en del av Helsingfors stads strävan efter koldioxidneutralitet genomförde Canemure-projektet en utredning om tillämpningen av koldioxidavtrycket vid offentliga upphandlingar. Syftet är att hjälpa upphandlare att förstå vilken roll beräkningen av koldioxidavtrycket har och vilka möjligheter och utmaningar den medför för att fastställa klimatkriterier för upphandling.
Restaurangservicen i Helsingfors nya stadsmiljöhus konkurrensutsattes med klimatmålen som prioritet 04-08-2022 11.26
Helsingfors stad har identifierat upphandlingar inom matservicetjänsterna som ett område där staden kan främja ett hållbart matsystem och minska klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen. Som en del av Canemure-projektet konkurrensutsatte Helsingfors restaurangservicen i det nya stadsmiljöhuset med tanke på klimataspekterna.
1,5 graders liv i städer: Lahtis, Uleåborg och Tammerfors 04-08-2022 11.08
Tillsammans med Lahtis, Uleåborg och Tammerfors städer samt 12 stadsbor undersökte Demos Helsinki hur klimatmålet på 1,5 grader kan uppnås även med en urban livsstil. Genom D-mats Klimatpussel planerade de deltagande stadsborna förändringar i sina dagliga liv som skulle minska deras koldioxidavtryck till nära 2,5 ton koldioxid, som anses vara en hållbar nivå, till 2030.
  • Skriv ut sidan