Gå till innehållet

Nyheter

RSS
Utredning: Tydliga spelregler önskas för verksamheten med frivillig utsläppskompensation 6.4.2021 10.05
Det behövs enhetliga förfaranden för produktion och användning av utsläppsminskningsenheter för att göra verksamheten med frivillig utsläppskompensation mer godtagbar och minska utsläppen med hjälp av kompensationsprojekt. Dessutom behövs det riktlinjer för hur inhemska utsläppskompensationer ska användas i kommunerna samt förhållandet mellan dessa kompensationer och statens klimatmål, speciellt inom markanvändningssektorn. 
Utsläpp från byggande kan nu jämföras – den nya klimatdatabasen ger en grund för normstyrningen av koldioxidsnålt byggande 1.3.2021 10.15
I dag har man öppnat en tjänst som erbjuder objektiv data om hur de byggprodukter som används i Finland påverkar klimatet, såsom positiv och negativ klimatpåverkan, materialeffektivitet och återvinningsbarhet. Informationen bidrar till en mer enhetlig beräkning av växthusgasutsläpp under byggnadernas hela livscykel och underlättar planeringen av koldioxidsnåla byggnader. Tjänsten är avgiftsfri och öppen för alla.
Betydande klimatfördelar genom smarta lösningar inom markanvändning 21.12.2020 12.57
Kommuner och landskap kan minska sina klimatutsläpp och förstärka kolsänkor genom klimatvänliga praxis inom jordbruk och skogsbruk samt genom markanvändningslösningar. De nyaste Best practices-publikationerna i Canemure-projektet samlar ihop goda praxis inom markanvändningssektorn.
Villmanstrand och Södra Karelen vill vara förebilder för klimatarbete 21.12.2020 12.49
Canemure-projektet är en del av landskapet Södra Karelens och Villmanstrand stads klimatstrategi och mål att vara förebild för klimatsmart verksamhet.
Byggandet av en lummig och grön stad i Åbo 21.12.2020 11.47
Åbo stad siktar på att vara koldioxidneutralt år 2029. Grönblåkoefficienten är en av de många åtgärderna inom stadens belönade klimatarbete, och med den mäts gårdarnas klimathållbarhet. Delprojektet Canemure i Åbo förankrar grönblåkoefficienten för systematisk användning i stadsbyggande.
I Raumo ser företagen sin konsumtion i realtid: minskade utsläpp med en tredjedel 21.12.2020 11.42
Rauman Meriteollisuuskiinteistöt analyserar sina hyresgästers konsumtion av el, fjärrvärme och vatten. När man känner till fastigheternas konsumtion hittar man också sparobjekt.
Koldioxidavtrycket avslöjar klimatbelastningen för upphandlingar 21.12.2020 11.31
Koldioxidavtrycket låter lockade vid upphandlingar: ett siffervärde som kunde identifiera klimatkonsekvenserna och styra upphandlingen vid sidan av kostnaderna. Men hur väl lämpar sig koldioxidavtrycket i verkligheten att användas som en del av offentliga upphandlingar? Detta utreds som bäst i Helsingfors stads delprojekt Canemure.
Ta fram hållbara rörelselösningar med KULKURI-räknaren 3.12.2020 17.02
Finlands miljöcentral har utvecklat KULKURI-räknaren med vilken vem som helst kan räkna hur mycket det kostar att röra sig utan egen bil. Samtidigt visar räknaren klimatutsläpp för olika rörelsealternativ.
En hopfällbar cykel gör arbetsresan smidigare 14.7.2020 15.23
Inom Canemure-delprojektet i Tammerfors stadsregion pilottestas hållbara resekedjor. Det första pilotprojektet som inleddes i september var ett försök med hopfällbara cyklar och elcyklar i Orivesi.
I Borgå är klimatfostran på god väg – eleverna vid Kevätkummun koulu är klimatinspiration för övriga kommuninvånare 14.7.2020 15.16
I Borgå på skolan Kevätkummun koulu har eleverna gjort de ekologiska gärningarna till en del av vardagen och i samband med Canemure-projektet även fått en roll som stadens klimatambassadörer.
  • Skriv ut sidan