Uutiset

RSS
Kaavoittajille uusi työkalu maankäytön ilmastovaikutusten arviointiin 23.1.2024 15.31
Kaavoittajien mahdollisuudet arvioida kaavoituksen ilmastovaikutuksia paranevat merkittävästi uuden Hiilikartta-työkalun myötä. Hiilikartan avulla voidaan laskea kaavan toteuttamisen vaikutuksia suunnittelualueen maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoon ja hiilinieluun monipuolisesti ja ymmärrettävästi.
Uusi opas kokoaa yhteen seitsemän kunnan tärkeimmät oivallukset ilmastotyön tiedolla johtamisesta 19.1.2024 11.25
Fisu-verkoston kunnat ovat kehittäneet Reijo-hankkeessa toimintamalleja ilmastotyön tiedolla johtamiseen. Kehittämisen opeista on julkaistu Pieni opas kuntien ilmastotyön tiedolla johtamiseen.
Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalua päivitettiin – muutoksia ajoneuvojen käyttövoimaan ja turvemaiden peltojen päästöihin 20.12.2023 8.53
Suomen ympäristökeskus (Syke) on julkaissut uuden version kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalusta (ALasSken). Työkalussa kaikki aineistot on päivitetty vuoteen 2021 ja perusskenaarion oletukset on tarkistettu.
Ilmastotyöpajat Loviisan ilmastotyön organisoitumisen tukena 18.12.2023 15.50
Loviisan kaupunki on sitoutunut ilmastotyöhön ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Syksyllä 2023 Loviisassa järjestettiin kolme työpajaa, joissa hahmotettiin ilmastotyötä eri toimialoilla.
Vuosi päättyy, ilmastotyö jatkuu 18.12.2023 14.03
Suomen kuntien ja maakuntien hiilineutraaliuspyrkimyksiä vauhdittavassa Canemure-hankkeessa seitsemän maakuntaa, 14 osahanketta sekä valtakunnallinen asiantuntijaverkosto ovat vieneet ilmastonmuutoksen hillinnän toimia käytäntöön vuodesta 2018 saakka. Kun hankkeen toiseksi viimeinen vuosi lähestyy loppuaan, on hyvä aika vetää yhteen kuluneen vuoden saavutuksia, joita on kertynyt taas kiitettävästi.
Vuoden 2022 Hinku-vuosikertomus on julkaistu 15.12.2023 14.16
Hinku-verkoston kuulumiset koottiin ensimmäistä kertaa vuosikertomukseksi.
Politiikkasuositus: Suometsien ja -peltojen maaperän ilmastopäästöjä voidaan vähentää merkittävästi kohdentamalla tukirahoja nykyistä järkevämmin 12.12.2023 11.18
Suometsien ja -peltojen maaperässä olevan turpeen hajoamisesta sekä metsäkadosta aiheutuvia ilmastopäästöjä voidaan vähentää merkittävästi hyvin kustannustehokkailla keinoilla. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) politiikkasuosituksessa ehdotetaan valtiolle kolmea keskeistä toimenpidettä maankäyttösektorin päästöjen vähentämiseksi. Politiikkasuositus on valmisteltu yhdessä maakuntaverkoston kanssa.
Lah­des­sa teh­ty­jen ener­gia­re­mont­tien ta­kai­sin­mak­sua­jat yl­lät­ti­vät asian­tun­ti­jat: ”Ai­na ei tar­vit­se in­ves­toi­da val­ta­van isos­ti” 30.11.2023 16.00
Seitsemästä Lahden Talojen remonttikohteesta syntyi malliesimerkkejä, joita hyödyntämällä voidaan tehdä tarkoituksenmukaisia energiaremontteja ympäri Suomea. Tuoreita tutkimustuloksia kelpaa esitellä myös maailmalla.
Hinku-verkoston syyspäivillä keskusteltiin energiasiirtymästä 24.11.2023 15.28
Syksyn 2023 Hinku-verkoston syyspäivän teemana oli vihreä siirtymä. Puheenvuoroja kuultiin vihreän siirtymän hankkeiden rahoituksesta, investoinneista ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Päivä huipentui paneelikeskusteluun, jossa keskusteltiin kuntien roolista kansallisessa energiasiirtymässä. 
Ennakkotieto: Kuntien ilmastopäästöt laskivat 2,7 prosenttia vuonna 2022 21.11.2023 9.05
Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mukaan kuntien vuoden 2022 yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt laskivat 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Vuoteen 2005 verrattuna päästöt ovat laskeneet 29,6 prosenttia. Vuonna 2022 suurimmat kasvihuonekaasujen päästölähteet olivat edellisvuosien tapaan tieliikenne (28,4 % kokonaispäästöistä), maatalous (20,3 %) ja kaukolämmön tuotanto (15,2 %).
Kaikki uutiset
  • Tulosta sivu