Hiilineutraali-webinaarisarja - maan parhaat päästövähentäjät koolla

Tule rakentamaan yhdessä hiilineutraalia Suomea!

Hiilineutraali-webinaarisarja kokoaa ilmastonmuutoksen hillinnästä kiinnostuneet uusimman tiedon äärelle. Alan parhaat asiantuntijat jakavat tietoaan ja vastaavat ilmastonmuutoksen hillinnän polttaviin kysymyksiin.

Kaikille avoimen webinaarisarjan tarjoaa Canemure-hanke. Esitykset ovat saatavilla verkkosivuiltamme webinaarin jälkeen. Alustukset tallennetaan ja tallenteet ovat saatavilla 2 viikon ajan verkossa.

Webinaarit pidetään kuukausittain tiistaina klo 15-16 ja linjoille pääsee 350 ensimmäiseksi liittynyttä osallistujaa. Suomen ympäristökeskus pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin.

#päästövähentäjät

 
 

Tulevat webinaarit

Ilmoitamme tulevista webinaareista tässä.

Tutustu jo pidettyihin webinaareihin

Vuoden 2024 jo pidettyjen webinaarien esitykset ja tallenteet (2 viikon ajan julkaisusta) löytyvät sivulta Webinaarit vuonna 2024.

Vuoden 2023 webinaarien esitykset löytyvät sivulta Webinaarit vuonna 2023

Vuoden 2022 webinaarien esitykset löytyvät sivulta Webinaarit vuonna 2022.

Vuoden 2021 webinaarien esitykset löytyvät sivulta Webinaarit vuonna 2021.

Vuoden 2020 webinaarit on koottu omalle sivulleen Webinaarit vuonna 2020.

Aiemmin käsiteltyjä teemoja:

 • Hiiliviisaus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus asumisen palveluna kunnissa
 • Miten turvemaametsien ja -peltojen ilmastopäästöjä voidaan vähentää kustannustehokkaasti?
 • Tieto jakoon! Työkaluja ilmasto- ja taloustiedolla johtamiseen
 • Kustannustehokkaita ratkaisuja vähähiiliseen korjausrakentamiseen
 • Kulutuksen päästöjä alas neuvoilla, normeilla, veroilla ja avustuksilla
 • Avaimia kuntien ilmastotyön johtamiseen
 • Vaikuttavuutta kuntien ja yritysten väliseen ilmastoyhteistyöhön
 • Miten kaavoituksella voidaan mahdollistaa polttamisesta irtautuminen kaukolämmityksessä?
 • Hukkalämpöjen hyödyntämisestä sopiminen – kaukolämmöksi vai hukkaan?
 • Miten puhtaalla sähköllä ja vedyllä voidaan parantaa Suomen energiaomavaraisuutta ja toimitusvarmuutta?
 • Asukkaat mukaan kunnan ilmastotyöhön
 • Betonin hiilensidonta ja kiertotalous
 • Korjausrakentaminen vähentää rakennuskannan päästöjä
 • Luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja ilmastokestävyyden vahvistamisessa
 • Hankinnat ilmastonmuutoksen hillinnässä
 • Ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen
 • Lämmön tuottaminen ja varastointi keskisyvillä lämpökaivoilla
 • Kestävä ravitsemus ja kuntien ruokapalvelut
 • Rakennusten energiakulujen säästö energiatehokkuuden ja älyohjauksen avulla
 • Säästä kuntasi varoja – remontoi tai rakenna jää-, uima- ja urheiluhalleista vähähiilisiä
 • Maaperän hiilen sidonta ilmastonmuutoksen hillinnässä
 • Aurinkosähkön hyödyntäminen taloyhtiöissä hyvityslaskentamallilla
 • Sähköverkkopalveluiden hinnoittelu
 • Kuntien ilmastoviestinnän haasteet & hyödyt
 • Uudet liikkumispalvelut liikennepäästöjen vähentäjänä haja-asutusalueilla
 • Ilmastopäästöjen vähentäminen kaavoituksella
 • Turpeen korvaaminen hiilineutraaliuteen tähtäävissä kunnissa
 • Mistä maatalouden päästöt syntyvät ja miten niitä vähennetään?
 • Hinku-kuntien päästöjen kompensointi biokaasu- ja tuulivoimainvestoinneilla
 • Tuulivoimapuistoilla kunnan päästöjä alas ja tuloja ylös
 • Aurinkosähköä edullisesti kuntiin yhteishankinnan kautta
 • Vaikuttavimpia toimia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi Suomessa
 • Kaupungit taloyhtiöiden energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian hankkeiden vauhdittajina
 • Kaukolämmön päästöjen vähentäminen
 • Kaupunkiliikenteen päästöjen vähentäminen
Julkaistu 26.4.2019 klo 13.56, päivitetty 6.3.2024 klo 13.03
 • Tulosta sivu