Sakkunnignätverket

Canemure-projektets sakkunnignätverk förenar sakkunnigorganisationer, regionala samarbetsgrupper, föregångarkommunerna och praktiska aktörer i arbetet för att dämpa klimatförändringen. Till sakkunnignätverket hör projektets koordinator Finlands miljöcentral (Syke), Tammerfors universitet, Naturresursinstitutet Luke och Meteorologiska institutet.

Sakkunnigstöd och information

Sakkunnignätverket producerar verktyg, tjänster och konsekvensbedömningar för växthusutsläppen åt kommuner, statsförvaltningen, företag och medborgare. De här redskapen stöder energi- och klimatstrategin (EIS) och den klimatpolitiska planen på medellång sikt (KAISU).

Nätverket producerar och sprider information om bland annat klimatvänliga offentliga upphandlingar, hållbar rörlighet, klimatarbetets finansieringskanaler samt konsumenternas möjligheter att dämpa klimatförändringen. Dessutom ordnar det utbildningstillfällen i föregångarkommunerna och ute i områdena. Årligen ordnas även en nationell tillställning som är öppen för alla.

Sprid goda metoder för att dämpa klimatförändringen

Information om lösningarna för att dämpa klimatförändringen och om bästa praxis förmedlas till områdena och kommunerna. Dessutom identifierar, analyserar och sprider sakkunnignätverket bästa praxis runt om i Finland. Informationen delas till exempel via tjänsten Energiklivet (Energialoikka).

Stöd för kommunernas och områdenas klimatarbete

Sakkunnignätverket stöder det regionala klimatarbetet genom att producera kommunspecifika utsläppsberäkningar och erbjuda information om effekten hos olika åtgärder för att dämpa utsläppsminskningarna. Till exempel bedömer man persontrafikens koldioxidutsläpp och energiförbrukning fram till 2050 på regionnivå med hjälp av den regionala utsläppsminskningsmodellen.

Canemure-projektet utvecklar även olika metoder och livscykelbaserade verktyg som stöd för områdenas och kommunernas klimatarbete. Inom projektet följer man upp hur utsläppen utvecklas samt hur effektiva åtgärderna är med hjälp av flera olika indikatorer. Dessutom genomförs forskning om hinder för att genomföra bästa praxis.

Publicerad 31-07-2020 kl. 10.28, uppdaterad 11-04-2023 kl. 11.11
  • Skriv ut sidan