Kom med i Hinku-nätverket

Hinku-nätverket är ett nätverk för föregångarkommuner, -landskap och företag. Nya medlemmar är välkomna. Kommunens eller landskapets deltagande i Hinku-nätverket och status som Hinku-kommun eller -landskap förutsätter att Hinku-kriterierna uppfylls och att projektets ledningsgrupp fattar ett positivt beslut. Cleantech-företag och företag som med sin verksamhet främjar koldioxidsnåla tekniker är välkomna med som företagsmedlemmar.

Fördelar av att vara Hinku-partner

Som medlem i Hinku-nätverket får kommunen, landskapet eller företaget:

  • delta i nätverket för pionjärer inom dämpningen av klimatförändringen
  • kontakter med branschens aktörer
  • information och stöd för utsläppsminskningarna
  • delta i forsknings- och utvecklingsprojekt med separat finansiering
  • synlighet för sitt arbete, sina produkter och tjänster.

Information om Hinku-projektet för intresserade kommuner

 

Publicerad 05-08-2020 kl. 8.43, uppdaterad 29-01-2024 kl. 9.22
  • Skriv ut sidan