Canemurea täydentävät hankkeet

Canemure-hankkeen tarkoituksena on toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa käytännössä. Canemure kuuluu Life-ohjelman integroituihin projekteihin (Life IP), jossa Life-instrumentin rahoittaman hankkeen lisäksi seurataan useiden muualta rahoitettujen hankkeiden muodostamaa kokonaisuutta. Energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamiseksi Canemuressa seurataan siis useita niin sanottuja täydentäviä hankkeita.

Lue Canemurea täydentävistä hankkeista lisää Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä hanketyökalusta. Aktivoi valinta ”Canemurea täydentävät hankkeet”.

Täydentävien hankkeiden tavoitteena on erityisesti:

  • edistää vähähiilisiä biotalouden ratkaisuja kaupungeissa ja maaseudulla
  • luoda kuluttajalähtöisiä liiketoimintamalleja ilmastonmuutoksen hillintään
  • kehittää synergioita ilmastonmuutoksen hillinnän ja kiertotalouden välillä
  • tukea energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian investointeja edistämällä uusien rahoitusinstrumenttien käyttöönottoa.

Uusia täydentäviä hankkeita kytketään kokonaisuuteen mukaan Canemure-hankkeen edetessä. Canemuren tavoitteena on myös synnyttää uusia hankkeita ja kokeiluja.

Canemurea täydentävät hankkeet:

Julkaistu 15.10.2019 klo 8.29, päivitetty 10.2.2021 klo 10.50
  • Tulosta sivu