Hyppää sisältöön

Hinku-verkostoa tukevat hankkeet

Hinku-kunnissa kehitetään ja kokeillaan uusia käytäntöjä ja onnistuneet käytännöt pyritään monistamaan Hinku-verkoston kautta useamman kunnan alueelle. Työ tehdään hankkeissa, joille haetaan rahoitusta useista eri lähteistä. Tällä hetkellä erityisesti EU:n LIFE-ohjelma ja Euroopan aluekehitysrahasto EAKR rahoittaa alueellista ja paikallista ilmastotyötä.

LIFE IP CANEMURE - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

Canemure-hanke tuottaa Hinku-kunnille päästölaskentaa, erilaisia työkaluja ja tiekarttoja, sekä edistää uusien hinku-kuntien liittymistä verkostoon, välittää hyviä käytäntöjä sekä tuottaa viestintäpalveluita.

VÄRE - Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilisillä ja resurssiviisailla ratkaisuilla

VÄRE-hankkeen päätavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan kehitystä kohti resurssiviisaampaa ja vähähiilisempää maakuntaa, jossa vältetään materiaalien ja energian tuhlausta ja käytetään kestävästi uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien luonnonvarojen sijasta.

Pääkohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan kunnat sekä cleantech-ratkaisuja ja -palveluja tarjoavat yritykset. Hankkeessa kartoitetaan yhteistyökuntien tarpeet uusiutuvan energian, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden hyödyntämiseen ja haetaan niihin ratkaisuja ja palveluja alueen cleantech-yrityksiltä. Resurssiviisaita ja vähähiilisiä ratkaisuja ja niiden tarjoamia hyötyjä sekä hyviä kokemuksia levitetään koko maakuntaan hankkeen ulkopuolisille kunnille, yrityksille, yhteisöille ja kansalaisille. Kaikkia näitä kohderyhmiä opastetaan ottamaan huomioon resurssiviisaat ja vähähiiliset ratkaisumahdollisuudet omassa toiminnassaan ja päätöksenteossaan.

Hankkeen päätoteuttajana on Suomen ympäristökeskus SYKE ja osatoteuttajana Iin Micropolis Oy. Mukana hankkeessa on kahdeksan kuntaa Pohjois-Pohjanmaalta. Lisäksi hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:lta.

Väppi - Vähähiilinen Lappi

Väppi-hankkeen tavoitteena on vähentää fossiilisen energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdealueen kunnissa. Viestinnän ja verkostoitumisen avulla vaikutetaan myös kuntalaisten ratkaisuihin energian käytössä ja muussa kasvihuonekaasupäästöjä tuottavassa toiminnassa. Päästöjen vähenemän lisäksi saadaan aikaan konkreettista taloudellista säästöä. Hankkeen toimintamalli ja tulokset ovat hyödynnettävissä kaikissa Lapin kunnissa.

Vähähiilinen Lappi on ELY-keskuksen EAKR-kehittämishanke, jonka rahoitukseen ovat osallistuneet myös mukana olevat Lapin kunnat. Kolmivuotiseksi (2019 - 2021) suunnitellun hankkeen päävastuu on Metsäkeskuksella ja osatoteuttajina toimivat Lapin ammattikorkeakoulu sekä Suomen ympäristökeskus. Lapin kunnista mukana ovat Enontekiö, Kolari, Ylitornio, Kemi, Tervola ja Ranua. Vahvasti mukana on myös Iin Micropolis, joka toimii hankkeessa kokemustenvaihtajana kunnille sekä ohjausryhmätyöskentelyssä.

KAHINA - Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi

Kahina-hankkeen keskeisiä teemoja ovat hiilineutraalius ja energiatehokkuus. Hankkeen kohteena ovat hankkeeseen osallistuvat kunnat Kainuussa ja Koillismaalla sekä niiden alueiden asukkaat ja yritykset. Hanke ohjeistaa, tiedottaa, auttaa verkostoitumaan (Hinku ja energiatehokkuussopimus), organisoi tapahtumia ja yhteishankintoja. Nämä toimet tähtäävät siihen, että kunnat, kuntalaiset ja yritykset tekisivät hiilineutraaliuteen ja energiantehokkuuteen liittyviä investointeja. Hanke tähtää konkreettisiin ilmastotekoihin ja myönteiseen suhtautumiseen ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa.

Hankkeen toteuttavat Kajaanin yliopistokeskus MITY (päätoteuttaja) ja Suomen Ympäristökeskus (osatoteuttaja). Mukana olevat kunnat ovat Kajaani, Kuusamo, Paltamo, Puolanka, Suomussalmi, Taivalkoski ja Vaala. Hanke ajoittuu vuosille 2020 - 2022.

Hinkua Etelä-Karjalaan!

Hinkua Etelä-Karjalaan! -hankkeessa etsitään ja luodaan hyviä käytäntöjä maaseudun vähähiiliseksi arjeksi. Hankkeessa kehitetään pilotteja, jotka mahdollistavat uudentyyppisen vähähiilisemmän elinkeinotoiminnan syntymisen lisäämään maaseudun elinvoimaa. Hankkeessa paneudutaan muun muassa materiaalien kierrätykseen, liikennöintiin sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen.

Hankkeen totuettavat Imatran seudun ympäristötoimi ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Hankeaika on 1.3.2020 – 31.12.2022.

Päättyneet hankkeet

Julkaistu 26.6.2019 klo 8.29, päivitetty 10.5.2021 klo 15.57
  • Tulosta sivu